pühapäev, 16. september 2018

Tartu planeerimiskonverents 2018


01-02.11.2018


Neljapäev, 01.11.2018
Sissejuhatav sessioon, korraldaja: Siiri Silm (Tartu Ülikool)

I Sessioon: Tõde ja õigus. Korraldaja: Heiki Kalberg (Eesti Planeerijate Ühing)

IIa Sessioon: Suurte kortermajapiirkondade arengutrajektoorid Euroopas ja Eesti linnades. Senised eksperimendid linnapoliitika ja planeerimise valdkonnas. Korraldajad: Kadri Leetmaa (Tartu Ülikool), Toomas Tammis (Eesti Kunstiakadeemia).

IIb Sessioon: Rohealad linnades. Korraldajad: Kalev Sepp (Eesti Maaülikool), Sulev Nurme (AB Artes Terrae OÜ)

IIc Sessioon: Linnalise regiooni planeerimine. Korraldajad: Indrek Ranniku (Tartu Linnavalitsus), Antti Roose (Tartu Regiooni Energiaagentuur)

III Sessioon: Tark linn. Korraldajad: Veronika Mooses (Tartu Ülikool), Marek Muiste (Tartu Regiooni Energiaagentuur).


Reede, 02.11.2018


IVa Sessioon: Riigi ja omavalitsuse õigus maal ja merel – kas eraldusjoon või ühisosa. Korraldaja: Maila Kuusik (Eesti Planeerijateühing)

IVb Sessioon: Täiega avalik ruum. Korraldajad: Tauri Tuvikene (Tallinna Ülikool), Keiti Kljavin, Elo Kiivet, Epp Vahtramäe, Maria Derlõš (Linnalabor)

IVc Sessioon: How do we measure territorial policy outputs and do we really know how the policy Works? (ESPON) Korraldaja: Garri Raagmaa (Tartu Ülikool).

V Sessioon: Tõejärgne arhitektuur. Korraldaja: Veronika Valk-Siska (Eesti Kunstiakadeemia)

VI Sessioon: Suurobjektide planeerimise võimalikkus. Korraldaja: Pille Metspalu (Eesti Planeerijate Ühing)