neljapäev, 15. november 2018

Maa-ameti geoportaali kaardirakendus uueneb


"Maa-ametil valmis kaardirakenduse kasutajaliidese uus versioon, mis alates tänasest on kõigile avatud testkasutuseks. Uus kasutajaliides koondab ühtseks seni eraldi toiminud Maa-ameti geoportaali ja Eesti geoportaali kaardirakenduste kasutajaliidesed."

https://www.maaamet.ee/et/uudised/geoportaali-kaardirakendus-uueneb

Uut versiooni saab tutkida: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo

Esimesed kasutusmuljed on igatahes päris head...

Prof Sabine Bocki mõisateemaline loeng 26.11.2018 Domus Dorpatensises

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensises toimub 26.11.2018  algusega 18.00 loeng "Herrenhäuser in Estland". Loeng on saksa keeles, tõlge Eesti keelde.


Sabine loengu plakat.jpg

Kes on Sabine Bock: https://de.wikipedia.org/wiki/Sabine_Bock
Sabine Bocki töid: http://www.landesbibliographie-mv.de...+Bock,Sabine*

kolmapäev, 14. november 2018